top of page

    OUR PROJECT
Event & Product launch

เช่าเครื่องเสียง

Wedding Event

เช่าเครื่องเสียง

Chulalongkorn University

เช่าเครื่องเสียง

Product Launch

EVENT & PRODUCT LAUNCH

ผลงานการจัดงานแสดงสินค้า เปิดตัวสินค้า และ งานอีเว้นท์ ต่างๆ 

Supersonic Studio บริการให้เช่าเครื่องเสียง แสงสี (light & Sound) ครบวงจร พร้อมทีมงานที่มีคุณภาพคอยควบคุมดูแลตลอดงาน

bottom of page